Syth i'r cynnwys
Sarn

Cymdeithas Hanes Ceredigion

Prif nod y Gymdeithas yw diogelu, cofnodi a hyrwyddo'r gwaith o astudio archaeoleg, hynafiaethau a hanes Ceredigion. Glynwyd wrth y nod hwnnw ers sefydliad y Gymdeithas yn 1909, er newidiwyd enw'r Gymdeithas i Cymdeithas Hanes Ceredigion yn 2002 o Gymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi. Y mae'n cyflawni hyn drwy gyhoeddiad cylchgrawn, cyfres dair-cyfrol ar Hanes y Sir ac drwy cynnal hefyd rhaglen o ddarlithiau ac ymweliadau â mannau hanesyddol.

Sarn Gynfelyn
Llun drwy ganiatad CBHC
CBHCBeth sydd ar y wefan?

Bwriad y wefan yw darparu gwybodaeth am y Gymdeithas i aelodau a darpar aelodau am y Gymdeithas a'i gyhoeddiadau a gweithgareddau.

Mae'r safle hefyd yn cynnwys manylion Adroddiadau a Chyfrifon Blynyddol y Gymdeithas a'r Swyddogion sy'n cyfrifol am drefnu'r Gymdeithas.

Bwriedir ychwanegu deunydd ychwanegol i'r wefan yn y dyfodol a fydd o ddiddordeb i haneswyr ac ymchwilwyr, gan gynnwys fersiynau digidol o sawl eitem o gyhoeddiadau'r Gymdeithas, a hefyd deunydd newydd sy'n anaddas ar gyfer dulliau cyhoeddi traddodiadol oherwydd maint neu ffurf.
Church

Eglwys San Pedr, Llanbedr Pont Steffan
Llun drwy ganiatad CBHC
CBHC

Cyfarfod nesaf

Darlith
01 Rhag 2018, 2.30, Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru / National Library of Wales
Manylion llawn
Digwyddiadau ychwanegol

Cover/Clawr \

Dylunio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.